14. jaanuar 2008

Väga lahe

Ülikoolis tõepoolest seostatakse õppeaineid omavahel. See rokib. Ma õpin parasjagu keeleteadust, ja juba päris mõnda aega käivad selle alla ka nii mõnedki asjad, mida meilt tahetakse semiootika loengutel/eksamil. Pole midagi öelda, see rokib. Just sellisest erinevate ainete, valdkondade ja asjade omavahelisest seostamisest tundsin ma gümnaasiumis - ja varemgi - tõelist puudust. Ja tõenäoliselt aitasid iseseisvalt tõmmatud paralleelid mind läbi nii mõnestki keerulisemast tööst või segapuntrast, mida ma muidu poleks suut' lahti närida.

Nojah, nüüd kui seda juba nagunii eeldatakse, mul seda eelist enam pole. Tähendab, et tuleb õppida, õppida, õppida.

1 kommentaar:

Kadri ütles ...

Inimesed, kes ei too välja seoseid erinevate teemade, ajastute jmt vahel ei oskagi üldjuhul seoseid tuua. Mida rohkem näiteid ja teadmiseid inimese jutus, seda intelligentsem ta tundub. Nii palju kui ülikooliloengutel osalenud olen, on tunda selget vahet keskkoolist.

Kena näite viimasest kunstiajaloo tunnist: Õpetaja annab meile 16 küsimust sürrealismi ja dadaismi kohta, ise ei räägi teemast sõnagi ja tahab, et tunnitööna otsiksime internetist vastuseid. Idee poolest on okei aeg-ajalt midagi sellist teha, aga ka viimases tunnis oli näha, et ta ei oska midagi meiega teha. Lisaks olid küsimused stiilis ''ehhe, kavaldan teid üle'' ehk suur osa ajast läks selleks, et saada aru, mida küsitakse, siis pidi ridade vahelt vastuseid lugema ja kui keegi küsib, mis see või teine ajastu siis tähendab, ei oskakski äkki vastata? Ja mina olen veel kunstihuviline :). Pigem anda õpilaste vabadust ja lasta neil ise üllatada oma ideede ja mõtetega - oleme ju siiski juba noored ja iseseisvust saavutavad noorukid. Ootan põnevusega järgmist aastat. Gümnaasiumietapp hakkab juba tüütuks muutuma.